НОВ ЖИВОТ

Ъ - Ю - Я

Ъгъл стоиш ли насън на ъгъл, не бива да се съмняваш в добрия изход на предприетите от теб начинания - притесненията си дължиш повече на характера си, отколкото на обективни обстоятелства.
Юбилей празнуваш / честен ще останеш до дълбока старост. - други празнуват и ти присъствуваш / чест и уважение ще добиеш.
Юг в тази посока се обръщаш / хората едва ли обръщат внимание на твоите тъги.

Юзда държиш / добри успехи ще направиш. - изпуснеш / гледай да обуздаеш алчността и страстите си.
Юмрук ти ударят / ще те дочака някой. удариш ти някому / ще победиш противника си.


Юни месец пази се когато отидеш на баня.
Юрган ти или друг шие / ще се ожениш. - хубав и се завиваш / другар ще си намериш.

Ютия гладиш с нея / двама влюбени ще сдобриш
Ябълки здраве и радост. - на дървото узрели / с голям род ще се събереш. - береш / ще те преследват. - белиш / най-хубавите си надежди ще унищожиш. - кисели ядеш / чакат те обвиняващи неприятности. - сладки / радостно произшествие. - купуваш / добри приятели ще спечелиш. - дават ти / ще се сгодиш.
Ягоди ядеш / женитба и добра търговия. - много гледаш / ще се увеличат приятелите. - береш / полза ще имаш. - зелени / ще те втресе. - намериш / без труд ще спечелиш. - търсиш / трудът ти ще остане без награда. - полски / оскъдно бъдеще те чака.

Ядене Ако видите порции храна в съня си, означава че се задълбочавате твърде много в малките неща и това ви откъсва вниманието от по-важните.


Ядеш добър доход.

Ядки Ако сънувате че събирате ядки е знак за успех в бизнеса и любовта.
Ако сънувате че ядете ядки, е знак за успех и постигане на мечтите ви. Също така може да означава че се опитвате да стигнете да същината на проблем или ситуация.


Ядосваш се ще се смутиш за нещо.

Яздиш смело чест и достойнство ти предстои.
Язовец Ако видите язовец в съня си, означава че вашата упоритост ще ви донесе победа накрая. Съня също може да означава обаче, че тормозите и утежнявате живота на тези около вас.

Яйца великденски ти подарят / любовно обяснение ще ти направят. - мътиш / безполезни грижи. - птичи / малки печалби или наследство. - мъти ги петел / голяма печалба от лотарията,богато наследство, ще бъдеш любим от красивия пол. - ядеш / скромен и красив годеник ще си намериш. - в къщи имаш / печалба и миролюбиво семейство ще имаш. - купуваш / ще подобриш положението си. - намериш / щастие, ще те повишат.
Яка колосана носиш / жена ти ще ти заповядва. - мръсна / ще трябва по-скоро да се ожениш.

Яма едно застрашително бедствие ще предотвратиш. - копаеш / големи дългове ще направиш. - паднеш в нея / голямя вреда ще претърпиш. - рудокопна и влизаш в нея / имай по-умерени желания.
Ямурлук , дъждобран ще противостоиш на всички препятствия.

Януари месец млад другар ще си намериш
Яребица ядеш / старай се да разсееш лошите си мисли. - биеш / добив ще имаш. - живи ловиш / хубава жена или служба ще имаш. Ястреб - / една опастност ще избегнеш благополучно. - убиеш / ще се избавиш от един неприятел.

Ястреб Ястреба е символ на смъртта и упадъка. Представлява лошите ви черти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар